c – ד

משחק הכסאות

כשהערות פוגעות הופכות לשגרה יומיומית, גם אם זה מחבריכם הכי טובים, נורות אדומות חייבות להידלק.

כיצד להיות הורים – ולהישאר בחיים?

הוריה של מיה מרגישים ‘שפוטים’ שלה. הם נותנים לה כל מה שהם יכולים, והיא מצידה רק מתלוננת.

האיחור האחרון

אילן הוא ילד שתמיד מאחר. גם הבוקר הוא מגיע לבית הספר באיחור, ומגלה שהאוטובוס
שמסיע את כיתתו לטיול השנתי נסע כבר לפני עשרים דקות. אילן בטוח שהוא הפסיד.