search

האיחור האחרון

אילן הוא ילד שתמיד מאחר. גם הבוקר הוא מגיע לבית הספר באיחור, ומגלה שהאוטובוס
שמסיע את כיתתו לטיול השנתי נסע כבר לפני עשרים דקות. אילן בטוח שהוא הפסיד.
קרא עוד

כיצד להיות הורים – ולהישאר בחיים?

הוריה של מיה מרגישים 'שפוטים' שלה. הם נותנים לה כל מה שהם יכולים, והיא מצידה רק מתלוננת.
קרא עוד

משחק הכסאות

כשהערות פוגעות הופכות לשגרה יומיומית, גם אם זה מחבריכם הכי טובים, נורות אדומות חייבות להידלק.
קרא עוד

נצנת

נצנת – חירות באמהרית
נצנת מקונן  "שחקנית אימפריה זגורי"-הוט  ושחקנית "הבימה", "משפחה וחצי" -ערוץ 10
מציגה ומספרת את סיפור חייה המרתק  באמצעות חוויות מצחיקות ומרגשות בחייה.
סיפור החיים של נצנת מתחיל בילדותה באתיופיה ונמשך עד לעלייתה לארץ ישראל ולהסתגלותה לחיים בארץ.
קרא עוד

עם הפנים לחטיבה / תיכון

"מה קרה לך, אחי? זה כלום! זה שום דבר! על מה בסך הכל אנחנו מדברים פה? על לעבור בית ספר, לעזוב את כל החברים שלך, וללכת למקום חדש, שאף אחד לא מכיר אותך, וגם לא ממש רוצה להכיר? קטן עלינו". קטן עלינו?
קרא עוד